"АНТИКОР Р"

Биоцидът е с бактерицидно, фунгицидно (Candida albicans) и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка) действие, като областта на приложение е: хигиенна дезинфекция на ръце.

Продуктът е готов за употреба. Притежава високо съдържание на глицерин и приятен парфюмен аромат.

Нанася се чрез втриване върху кожата на ръцете по стандартна техника за хигиенна дезинфекция на ръце. Втрива се достатъчно количество от биоцида - минимум (З ml) върху кожата, на видимо чисти и сухи ръце, в продължение на минимум 60 секунди. Възможно е повторно нанасяне на биоцида при изсъхването му преди да изтече времето на въздействие.

За масова и професионална употреба.