"АНТИКОР У" 0.500 МЛ.

Антикор Универсал- дезинфектант за повърхности

Биоцидът е с бактерицидно, фунгицидно (Candida albicans) и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка) действие, като областта на приложение е:

- дезинфекция на малки по площ (до 2 т2). непорьозни повърхности (теракота, мозайка, ламинат, балатум, керамика, стъкло, фаянс, плотове, маси) и инструменти, вкл. и такива, които влизат в контакт с храни.

„АНТИКОР-УНИВЕРСАЛ” се прилага посредством напръскване до пълно омокряне на повърхността или потапяне на инструментите при време на въздействие от 1 до 2 минути.

Продуктът притежава дезинфекциращо и почистващо свойствто и приятен аромат на люляк.

За масова и професионална употреба.

Други продукти