"СЕПТИК Я"


Дезинфектант "Септик Я" е препарат за кухни, кухненска посуда и яйца.

Спектър на действие: бактерицидно и фунгицидно.

Предназначен за използване на предмети в обекти на производство и търговия с храни, лечебни и здравни заведения.

Концентрат с различна разтворимост.

Употребява се под формата на водни работни разтвори.

Разфасовка: 5л. туба.